Dotacja na rozpoczęcie działalności z PUP • primeraespada.pl
dotacje z powiatowego urzędu pracy

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej
z Powiatowego Urzędu Pracy

Jestem zainteresowany(a)

Podstawowe informacje o dotacji z PUP


Dotacja z Urzędu Pracy (PUP) jest najpowszechniejszą formą dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej. Oferowana jest przez większość PUP w trybie ciągłym (nabór przez cały rok) lub poprzez nabory w wybranych okresach. Termin od złożenia wniosku do podpisania umowy to najczęściej ok. 4-6 tygodni. W przypadku tego dofinansowania konieczne jest zabezpieczenie w postaci poręczyciela lub zabezpieczenia majątkowego.

dotacja z urzędu pracy

Wymagania dotacji z PUP


  • Trzeba być osobą bezrobotną (najczęściej zarejestrowaną w PUP, ale nie wszędzie).
  • Nie można było wcześniej brać dotacji na rozpoczęcie z PUP.
  • Od minimum 12 miesięcy nie można było prowadzić własnej firmy.
  • Dotacja nie może być przeznaczona na branże wykluczone (działalność rolniczą oraz pewne działania, określone w regulaminie każdego PUP).
  • PUP wymaga doświadczenia albo kwalifikacji w wybranej do dotacji branży.
  • Po założeniu firmy nie można jej zamknąć ani zawiesić przez 12 miesięcy.
  • PUP wymagają zabezpieczenia ,np. w postaci poręczyciela.

Dodatkowo, PUP ogłasza często nabory, biorąc od uwagę dodatkowe kryteria (kobiety, mieszkańcy wsi, osoby do 30 roku życia, powyżej 30 roku życia itp.). W takiej sytuacji przygotowujemy dokumentację i czekamy na odpowiedni nabór (spełniający Twoje kryteria).

wymagania dotacji z urzędu pracy

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci napisać wniosek o dotacje!

Wysokość dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy


W zależności od Urzędu Pracy, kwota dofinansowania może być różna. Zazwyczaj wynosi od 17 do 25 tys. zł. Najczęściej nie jest wymagany wkład własny. Mogą się natomiast pojawić limity zakupów na poszczególne grupy (np. samochód, towary, reklama itp.). Są one jednak zależne od konkretnego Urzędu Pracy.

Możesz zyskać nawet 25 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Wniosek z PUP
600
  • Kompleksowe napisanie wniosku.
Forma wypłaty dofinansowania

Dotacja wypłacana jest po podpisaniu umowy z PUP (najczęściej tego samego dnia). Po tym fakcie należy założyć firmę, zrobić zakupy i rozliczyć je przedstawiając dokumenty zakupu w PUP. W przypadku niektórych PUP mogą się pojawić dodatkowe dokumenty do przedstawienia, jednak w każdym przypadku może to wyglądać nieco inaczej.

 

forma wypłaty dofinansowania z urzędu pracy