Dotacja na rozpoczęcie działalności z programu Leader • primeraespada.pl
dotacja na rozpoczęcie działalności z programu leader

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej
z programu Leader

Jestem zainteresowany(a)

Podstawowe informacje o programie Leader


Dotację na rozpoczęcie działalności z programu Leader możesz pozyskać wyłącznie w przypadku, gdy mieszkasz (na stałe lub tymczasowo) na obszarze wiejskim (miejscowość do 20 tys. mieszkańców) na terenie obsługiwanym przez jedną z ponad 300 Lokalnych Grup Działania (LGD). Dotacje na rozpoczęcie przydzielane na podstawie ogłaszanych naborów. Nabory są najczęściej raz w roku, jednak na danym obszarze może to być realizowane w różny sposób. Może się też okazać, że pieniądze już się skończyły. W przypadku tego typu dotacji, zawsze musimy przeanalizować sytuację indywidualnie. Termin od złożenia wniosku do podpisania umowy to najczęściej ok. 6 miesięcy. Nie trzeba być osobą bezrobotną. Nie ma też konieczności załatwiania poręczyciela. Problem stanowi natomiast fakt, że najczęściej poszczególne LGD nie mają za dużych środków (w naborze dotację dostaje najczęściej do kilkunastu osób). Oczywiście ktoś jednak te pieniądze otrzymuje więc szanse są realne. Dokładna analiza jest jednak możliwa tylko na podstawie indywidualnej rozmowy.

dotacja 100 000 zł na rozpoczęcie działalności

Jakie są wymagania programu Leader?


  • Trzeba mieć miejsce zamieszkania (stałe lub tymczasowe) na obszarze działania danego LGD.
  • Od minimum 12 miesięcy nie można było prowadzić własnej firmy.
  • Dotacja nie może być przeznaczona na branże wykluczone (działalność rolniczą oraz pewne działania, określone w regulaminie każdego naboru) – analizujemy to indywidualnie.
  • Projekt jest oceniany według punktów – dotację otrzymują te projekty, które dostaną więcej punktów – kryteria oceny mogą być zróżnicowane w każdym naborze (analizujemy to indywidualnie).
  • Po założeniu firmy nie można jej zamknąć ani zawiesić przez 24 miesiące.
  • Kupić można wyłącznie nowe środki trwałe (maszyny, urządzenia, narzędzia, wyposażenie itp.) lub prace budowlane (remont, budowa, przebudowa itp.)

Poszczególne LGD mogą mieć bardzo różne kryteria i różne dodatkowe warunki udziału w projektach. Wszystkie te kwestie możemy przeanalizować dopiero po indywidualnej rozmowie.

wymagania programu Leader

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci napisać wniosek o dotacje!

Wysokość dofinansowania w programie Leader


W zależności od naboru, kwota dofinansowania może być różna (od 50 do 100 tys. zł). Projekt nie wymaga posiadania wkładu własnego.

Możesz zyskać nawet 100 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej
z Programu Leader
Wniosek Leader
2500
  • Kompleksowe napisanie wniosku.
  • Opłata końcowa: 5% od wartości dotacji.
Forma wypłaty dofinansowania
w programie Leader

Dotacja wypłacana jest po podpisaniu umowy w dwóch ratach. Pierwsza rata (80%) wypłacana jest po podpisaniu umowy, na podstawie złożonego wniosku o płatność. Pozostała część (20%) wypłacana jest po założeniu firmy i zakupach (na podstawie drugiego wniosku o płatność).

forma wypłaty dofinansowania leader